Zarząd Okręgu

Marie-Christine Palczak
Prezes
Teresa Brylewicz
I wice prezes
Bozena Pyrkosz, M.D.
II wice-prezes
Alexandre Magdzinski
III wice-prezes
Krystyna Betley
Sekretarz
Dolores Barecka
Skarbnik
Adam Jed
Sekretarz finansowy
Edward Sliz
Członek Zarządu
Jòzef Foltyn
Członek Zarządu
Teresa Włodarczyk
Członek Zarządu
Krystyna Dreger
Członek Zarządu
Maria Lenar
Członek Zarządu
Oj. Dariusz Szurko
Kapelan
KOMISJA REWIZYJNA
  • Maria Motyka
  • Teresa Sobol (Przewodniczaca)
  • Ewa Kubicka
  • Jan Dyner
  • Tadeusz Toporowski
KOMISJA DO SPRAW SPORNYCH
  • Teresa Sobol
  • Ewa Łoboda
  • Wendy Barecki