Kim jesteśmy

Kongres Polonii Kanadyjskiej jest organizacją non-profit założoną przez różne organizacje polonijne z całej Kanady. Reprezentuje interesy naszej społeczności przed obywatelami i rządem Kanady. Kongres Polonii Kanadyjskiej promuje świadomość i szacunek dla polskiej historii i dziedzictwa oraz wkład Polaków w kulturę Kanady i świata.

Kongres Polonii Kanadyjskiej – Okręg Quebec funkcjonuje na terytorium prowincji Quebec. Został utworzony w celu pomocy imigrantom, którzy przyjeżdżali do Kanady głównie po pierwszej wojnie światowej, a także ww późniejszym okresie. Nowo przybyli chcieli nawiązywać kontakty towarzyskie z innymi Polakami, utrzymywać łączność ze swoją kulturą, tradycją oraz mówić we własnym języku. W późniejszych latach Kongres Polonii Kanadyjskiej – Okręg Quebec koordynował budowę kościołów, w których gromadzili się Polacy. Kongres Polonii Kanadyjskiej – Okręg Quebec pomagał także w otwarciu szkół, w których dzieci uczyły się języka, kultury i tradycji, języka polskiego oraz historii Polski podczas II wojny światowej. Kongres Polonii Kanadyjskiej – Okręg Quebec udzielił pomocy za granicą, gdy lokalne organizacje pomagały rodzinom w potrzebie po wojnie w Polsce, wysyłając paczki i inne towary, aby pomóc w odbudowie kraju.

Obecnie naszym celem jest zjednoczenie i reprezentowanie polskiej społeczności, jako grupy w samorządach miejskich, regionalnych i prowincjonalnym, a także aby nasze organizacje były znane lokalnym członkom rządów federalnych, których okręg wyborczy obejmuje Quebec. Ponadto naszym celem jest również obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Chcemy pomagać starzejącemu się pokoleniu seniorów, utrzymać nasze szkoły, kościoły i organizacje, aby nasza młodzież mogła dalej uczyć się polskiego języka, kultury i tradycji. Naszym celem jest również zaszczepić poczucie patriotyzmu poprzez organizację wydarzeń, które nawiązują do historii Polski.

Nasze cele

  • zjednoczenie polskiej społeczności w celu jej reprezentowania w samorządzie miejskim, regionalnym i prowincjonalnym
  • promocja naszych organizacji wśród członków rządów federalnych, których okręg wyborczy obejmuje Quebec
  • obrona dobrego imienia Polski i Polaków
  • pomoc starzejącemu się pokoleniu seniorów
  • utrzymanie naszych szkół, kościołów i organizacji, aby nasza młodzież mogła dalej uczyć się polskiego języka, kultury i tradycji
  • zaszczepienie poczucia patriotyzmu poprzez organizację wydarzeń, które wyznaczają historię Polski

Kalendarz

Nadchodzące wydarzenia

Podążaj za nami