Member Organizations

Chór Parafii Św. Trójcy

Holy Trinity Parish Choir
Choeur de la paroisse Sainte-Trinité

1670 Center. Montreal, QC H3K 1H6

 • 514-845-3534
 • Prez. Helena Rabiasz

Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom Polskim

Support Fund for Sick Polish Children
Fonds de soutien pour les enfants polonais malades

tousled leggings

 • Taxidermy squid wolf, blue bottle heart.

  Klub Sportowy ``Arka`` w Montrealu

  Sports Club “Arka” in Montreal
  Club de sport “Arka” à Montréal
  • 514-838-8595
  • Prez. Wlodzimierz Kalbarczyk

  Klub Sportowy ``Białe Orły``

  “White Eagles” Sport Club
  Club de sports “Aigles Blancs”
  • 514-725-3400
  • Prez. Józef Grabas

  Koło Byłych Żołnierzy AK-SZZAK w Montrealu

  Former Soldiers of AK-SZZAK Circle in Montreal
  Les anciens soldats de AK-SZZAK Cercle à Montréal

  Koło Przyjaciół Harcerstwa

  Friends of Scouts Circle
  Cercle des amis des scouts
  • 514-620-9326
  • Prez. Teresa Wlodarczyk
  Mail

  Komitet Pomocy Dzieciom Polskim

  Committee for Relief to Polish Children – Montreal
  Comité d’aide aux enfants polonais – Montreal

  901, Rue du Petit-Bonheur, Blainville, QC J7C 5R1

  Mail

  Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Quebecu

  Polish Social and Cultural Foundation in Quebec
  Fondation sociale et culturelle polonaise au Québec

  P.O. Box 63601, C.C. Van Horne, Montreal, QC H3W 3H8

  Mail

  Polska Izba Handlowa

  Polish Chamber of Commerce
  Chambre de commerce polonaise

   Polonijna Kasa Kredytowa w Montrealu

   Polonia Credit Unions in Montreal
   Centre de services financiers polonais

   Caisse Desjardins du Réseau de la santé
   5355, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Qc H4A 1V7

   Mail

   Polska Liga Katolicka

   Polish Catholic League
   Ligue catholique polonaise

   1670 Center. Montreal, Qc H3K 1H6

   • 514-256-3385
   • Prez. Stanisław Kowynia

   Polska Rada Szkolna

   Polish School Council
   Conseil scolaire polonais
   • 514-488-7656
   • Prez. Weronika Schab

   Polski Instytut Dobroczynności

   Polish Charity Institute
   Institut polonais de charité

   5655 Belanger, Montreal, QC H1T 1G2

   • 514-259-2551

   Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Biblioteka Polska

   Polish Institute of Arts and Sciences in Canada – Wanda Stachiewicz Polish Library
   Institut Polonais des Arts et des Sciences au Canada – Bibliothèque polonaise Wanda Stachiewicz

   4220 Drolet, Montreal, QC H2W 2L6

   Mail

   Polskie Towarzystwo Patriotyczne Bratniej Pomocy w Montrealu

   Polish Patriotic Brotherhood Aid Society in Montreal
   Société polonaise d’aide à la fraternité patriotique à Montréal
   • 450-676-5573
   • Prezes Teresa Brylewicz
   Mail

   Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy (PKTWP) Centrala

   Polish Canadian Mutual Aid Society – Central Branch
   Organisation d’Aide mutuelle canadienne polonaise – Succ. centrale

   2721 Jolicoeur, Montreal, QC H4E 1Y8

   • 514-766-1108
   • Prez. Maria Boczarska

   Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy (PKTWP) Grupa I

   Polish Canadian Mutual Aid Society – Branch 1
   Organisation d’Aide mutuelle canadienne polonaise – Succ. 1

   2721 Jolicoeur, Montreal, QC H4E 1Y8

   • 514-766-1108

   Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy (PKTWP) Grupa V

   Polish Canadian Mutual Aid Society – Branch V
   Organisation d’Aide mutuelle canadienne polonaise – Succ. V

   685, 8 Avenue, Lachine, QC H8S 3B4

   • 514-761-5233
   • Prezes: Eugeniusz Loboda

   Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy (PKTWP) Grupa X

   Polish Canadian Mutual Aid Society – Branch X
   Organisation d’Aide mutuelle canadienne polonaise – Succ. X

   3563 Belair, Montreal, QC H2A 2B1

   • 514-324-7930
   • Prez. Henryk Wójcik 

   Stowarzyszenie Inżnierów Polskich w Kanadzie – Oddział Montreal

   Association of Polish Engineers and Technicians
   Association des ingénieurs et techniciens polonais

   63 rue Prince Arthur est, # 6, Montréal, Québec, H2X 1B4

   Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

   Polish Combatants’ Association
   Association des Combattants Polonais

   63 Prince Arthur St. East, Montreal, QC H2X 1B4

   Towarzystwo Białego Orła w Montrealu

   White Eagle Society
   La société Aigles Blancs

   1956 Frontenac, Montreal, QC H2K 2N4

   • 514-524-3116
   • Prez. Józef Grabas

   Towarzystwo Przyjaciol Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

   Friends of the Catholic University of Lublin Society in Canada
   Amis de la Société de l’Université Catholique de Lublin au Canada
   • 514-524-3116
   • Prez. Sławomir Kowalczyk
   Mail

   Związek Harcerstwa Polskiego

   Polish Scouting Association in Canada
   L’Association Scoutisme Polonaise au Canada
   Mail

   Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

   Association of Polish Veterans Society of Marshal Józef Piłsudski
   Société des vétérans polonais de guerre de Maréchal J. Pilsudski

   63 Prince Arthur Est, Montreal, QC H2X 1B4

   310 Skrzydło Wilno Lotnictwa Polskiego

   310 Wilno Wing of the Polish Air Force
   310e Escadre de l’aviation polonaise Wilno
   • 450-467-5135
   • Prez. Tadeusz Pińkowski

   Stowarzyszenie polskich lekarzy i biologów

   Association of Polish Doctors and Biologists
   Association des médecins et des biologistes polonais

   5532 King Edward Cote St. Luc, QC H4V 2K2

   • 514-484-7529
   • Prez. Dr. Wanda Smoragiewicz

   Zespół pieśni i tańca ``Tatry``

   Polish Folklore Dance Ensemble TATRY in Montreal
   Ensemble de danse folklorique polonaise TATRY  à Montréal

   5580 St-Urbain, Montreal, QC H2T 2X3 

   • 514-337-9511
   • Prez. Krystyna Jędrzejowska
   Mail