Koło Przyjaciół Harcerstwa
Friends of Polish Canadian Youth Inc
Les Amis De La Jeunesse Canadienne-Polonaise Inc

Prez. Teresa Wlodarczyk

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim
Committee for Relief to Polish Children Inc
Comité De Secours aux Enfants Polonais Inc
4859 rue Pierre-Lauzon, Pierrefonds, H8Y 2C4
Prezes – Kiti Rudnicka

Polska Liga Katolicka
Polish Catholic League
Ligue catholique polonaise

1670 Center. Montreal, Qc H3K 1H6

Prezes Wanda Spaleniec

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska Im Wandy Stachiewicz
The Polish Institute of Arts and Sciences in Canada – Wanda Stachiewicz Polish Library
Institut Polonais Des Arts et Des Sciences au Canada – Bibliothèque Polonaise Wanda Stachiewicz
4220 Drolet, Montreal, QC H2W 2L6

Prez. Stanisław Latek

Polski Zespół Folklorystyczny Podhale
Polish Folk Dance Company Podhale
Compagnie de Danse Folklorique Podhale

390 Ryde Street, Montreal QC H4E 1G5

Prezes  Marek Mircic

Polskie Towarzystwo Patriotyczne Bratniej Pomocy
Polish Patriotic Brotherhood Aid Society
La Société Patriotique D’entraide Mutuelle Polonaise Inc.

Prezes Teresa Brylewicz
Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy (PKTWP) Grupa I
Polish Canadian Mutual Aid Society – Branch 1
Organisation d’Aide mutuelle canadienne polonaise – Succ. 1
2721 Jolicoeur, Montreal, QC H4E 1Y8

Prezes Wladyslaw Pas

Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy (PKTWP) Grupa V
Polish Canadian Mutual Aid Society – Branch V
Organisation d’Aide mutuelle canadienne polonaise – Succ. V
685 Avenue, Lachine, QC H8S 3B4

Prezes Ewa Loboda

Polsko Kanadyjskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy (PKTWP) Grupa X i II
Polish Canadian Mutual Aid Society – Branch X, Branch II
Organisation d’Aide mutuelle canadienne polonaise – Succ. X, Succ. II
3563 Belair, Montreal, QC H2A 2B1

Prezes Janet Adamowski

Towarzystwo Białego Orła
The White Eagle Polish Society Incorporated
La Société Polonaise De l’Aigle Blanc Inc
1956 Frontenac, Montreal, QC H2K 2N4

Prezes Maria Palczak

Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Polish War Veterans Society of Marshal Józef Piłsudski 
Société Des Vétérans Polonais de Guerre du Maréchal J. Pilsudski
63 Prince Arthur Est, Montreal, QC H2X 1B4

Prez. Józef Paweł Foltyn