Organizacje niezrzeszone

Chór Parafii Św. Trójcy

Holy Trinity Parish Choir
Choeur de la paroisse Sainte-Trinité

1670 Center. Montreal, QC H3K 1H6

 • 514-935-8628

Klub Sportowy ``Białe Orły``

„White Eagles” Sport Club
Club de sports „Aigles Blancs”
 • 514-725-3400
 • Prez. Józef Grabas

Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Quebecu

Polish Social and Cultural Foundation in Quebec
Fondation sociale et culturelle polonaise au Québec

P.O. Box 63601, C.C. Van Horne, Montreal, QC H3W 3H8

Mail

Polska Rada Szkolna

Polish School Council
Conseil scolaire polonais
 • 514-426 2343
 • Prez. Lidia Pacak
Mail

Polski Instytut Dobroczynności im. Marie Curie-Skłodowskiej

Fondation CHSLD Polonais Marie Curie Sklodowska
Marie Curie Sklodowska Polish CHSLD Foundation 

5655 Belanger, Montreal, QC H1T 1G2

 • 514-259-2551
 • Prez. Bozena Pyrkosz, M.D

Mail

Polsko-Kanadyjska Federacja Dobroczynności

Polish-Canadian Charity Federation
Fédération de bienfaisance polonaise-canadienne

1956, rue Frontenac, Montreal, QC H2K 4R1

 • 450-676-5573 
 • Prezes Teresa Brylewicz 
Mail

Stowarzyszenie Inżnierów Polskich w Kanadzie – Oddział Montreal

Association of Polish Engineers and Technicians
Association des ingénieurs et techniciens polonais

63 rue Prince Arthur est, # 6, Montréal, Québec, H2X 1B4

Związek Harcerstwa Polskiego

Polish Scouting Association in Canada
L’Association Scoutisme Polonaise au Canada
Mail

Stowarzyszenie polskich lekarzy i biologów

Association of Polish Doctors and Biologists
Association des médecins et des biologistes polonais

5532 King Edward Cote St. Luc, QC H4V 2K2

 • 514-484-7529
 • Prez. Dr. Wanda Smoragiewicz