Udzial TBO w paradzie 1 lipca “Canada Day”

Rozpoczeci parady 11:00

Spotkanie przy ulicy Rene Levesque i Rog Fort 10:00